Kinderslaapoefentherapie

Kinderslaapoefentherapie

Kinderslaapoefentherapie, ondersteunend
Voor kinderen met slaapproblemen en hun ouders (0 – 18 jaar)

Heeft uw kind moeite met inslapen, doorslapen, wordt het veel te vroeg wakker of combinaties hiervan? Slecht slapen bij kinderen is veel voorkomend. Kinderen kunnen slaapritmeproblemen hebben, heel moeilijk naar bed gaan, ’s nachts steeds aan het ouderlijk bed staan, angstig zijn of nachtmerries hebben. Pubers willen nog weleens heel laat naar bed gaan of te lang uitslapen. Zeker 30% van alle slaapproblemen komt voor in de leeftijd tussen 0-18 jaar. Wanneer de slaapproblemen langere tijd aanhouden en overdag nadelige gevolgen hebben voor uw kind en/of uzelf is het zinvol hiervoor hulp te vragen aan uw huisarts. Hij kan u doorverwijzen naar de Slaapoefentherapeut of het Slaapcentrum.

Nadelige gevolgen van een slechte nachtrust bij kinderen kunnen zijn: vermoeidheidsklachten, gedragsproblemen, opvliegendheid, ongeremdheid, concentratieproblemen, verminderde leerprestaties, sombere gedachten, angst, lusteloosheid, depressie, verslavingsgevoeligheid (eten, gamen), verminderde weerstand en hoofdpijn. Neem deze signalen serieus want de onderliggende factor kan een slaapprobleem zijn.

Slaapoefentherapie voor een brede kijk op de kinderslaap

Kinderhersenen zijn continu in ontwikkeling. Mede hierdoor slapen kinderen méér en op andere tijden dan volwassenen. Niet ieder kind slaapt in hetzelfde ritme als een leeftijdsgenoot, maar essentieel is dat er aan de slaapbehoefte in uren is voldaan. Een kind slaapt in zijn eigen leeftijdsafhankelijke ritme.

Zorg van jongs af aan voor een duidelijk slaapritueel en hanteer (vanaf ongeveer 1 jaar oud) regelmatige bedtijden passend bij de leeftijd. De puberleeftijd is weer een geheel andere (slaap)fase in het leven. De slaap verschuift gemakkelijk naar latere tijden en hier kunnen de schoolprestaties en de stemming onder lijden. Er wordt wel gesproken van een sociale jetlag.

Met kinderslaapproblemen naar de slaapoefentherapeut?

Wij behandelen het slaapprobleem als onderdeel van het algemeen dagelijks functioneren van zowel de ouders als het kind. Veel slaapproblemen bij kinderen zijn cognitief-gedragsmatig, een kleiner deel kent een lichamelijke oorzaak. Slaapgedrag kun je beïnvloeden met het goede voorbeeld geven, bewustwording, educatie, opvoeding, bewegingsactivatie, gezonde leefstijl, oefenervaring en gewoonteverandering.

We helpen ook de ouders met hele bruikbare handvatten. De therapie is gebaseerd op recente wetenschap en is direct toepasbaar. Een gezonde nachtrust geeft rust, ontspanning, grip, balans en betere (school)prestaties.

De focus van de slaapoefentherapie voor kinderen

Wij richten ons met name op de “zachte” slaapproblemen. We kijken of er sprake is van “niet willen” slapen of van “niet kunnen” slapen. Soms is het probleem het grenzen stellen en een andere keer is er sprake van overprikkeling en onrust. Is er aan de slaapvoorwaarden voldaan? Het kind moet slaperig genoeg zijn, rustig genoeg zijn en moet het slapen ook willen.

De aanpak van de slaapoefentherapeut

De oefentherapeut is specialist in het bereiken van positieve gedragsverandering. We werken aan slaapgedrag, de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel de invloeden van de dag als de nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. Goed slapen kun je leren op verschillende manieren:

Zelfwerkzaamheid en praktische handvatten

Waardevolle adem- en ontspanningsoefeningen, loslaat-, gedachtenstop- en focusoefeningen om mentaal en fysiek tot rust te komen.

Theoretisch

Door inzichtgevende en educatieve gesprekken, aandacht voor voeding en beweging. Nadruk op rust, ritme en regelmaat, opvoedstijlen, interactiepatronen en onbedoelde gewoontevorming.

Technisch

Met de stap voor stap methode, het bed is niet om te spelen of voor straf maar om te slapen, anti bedplasmethoden, angstreductie, verminderen van tijd in bed bijvoorbeeld bij pubers, lichttherapie (melatoninebepaling) bij bioritmeproblemen.

Door assertiviteitstraining

Gezagvol liefhebbend ouderschap, consequent leren zijn, bewaking van het dag-nachtritme, creatieve hulpmiddelen leren
kennen waarmee gewenst gedrag beloond wordt, leren omgaan met terugval.

Door cognitieve gedragstherapie bij (oudere) kinderen

Waardoor ze positief of neutraal leren denken en handelen, beter leren plannen en gezond slaapgedrag leren. Door middel van een oplossings- en doelgerichte aanpak in plaats van een probleemgerichte aanpak.


Voor welke informatie kan ik bij een slaaptherapeut terecht?

De slaapoefentherapeut kan jou als ouder adviseren en informeren over:

 • Sport en beweegadviezen voor je kind
 • Ontspanningsoefeningen om samen te doen
 • Het gebruik van slaaphulpmiddelen zoals boekjes, slaapschaap en stickerkaarten
 • Gezond slaapgedrag
 • Juiste slaapgewoonten
 • Richtlijnen voor een gezonde slaap
 • Structuur geven aan de dag en de nacht
 • Scholing over de kinderslaap; psycho-educatie
Wat kan een slaapoefentherapeut voor mijn kind betekenen?

De slaapoefentherapeut kan jouw kind slaapoefeningen leren om:

 • Beter te ontspannen
 • Het hoofd stil te krijgen
 • De aandacht naar veiligheid en rust te verleggen (focussen)
 • “Uit het hoofd in het lijf” te komen; lichaamswerk
 • Ook overdag eens te verstillen middels mindfulness oefeningen voor kinderen
 • Richtlijnen voor een gezonde slaap
 • Structuur geven aan de dag en de nacht
 • Scholing over de kinderslaap; psycho-educatie

Daarnaast zijn er oefeningen bij die jij als ouder samen met je kind kan doen om de slaap te bevorderen.

INDICATIES

Indicaties voor Slaapoefentherapie bij kinderen:

 • De gedragsmatige (ontremming, passiviteit, motoriek) problemen bij kinderen
 • Omgekeerd dag-nacht ritme, overmatige slaperigheid (bioritme pubers)
 • Overmatig computeren/gamen, bewegingsarmoede
 • Inslaap- doorslaap-, vroeg wakker worden problemen
 • Spanningsproblematiek
 • Angsten (voor het donker /voor alleen zijn / voor de dag van morgen
 • Onzekerheid, bij ouders in bed slapen
 • Enge dromen
 • Leerproblemen door slaapproblemen (moeheid-concentratie)
 • Slaapritueel problemen
 • Altijd “vechten” en strijd leveren om naar bed te gaan.
 • Hyperactiviteit
 • Hypersensitiviteit
Vergoeding

Bij kinderen onder de 18 wordt de behandeling door een oefentherapeut Cesar–Mensendieck vergoed uit de basisverzekering (zonder eigen bijdrage). Vanaf 18 jaar komt de vergoeding uit de aanvullende verzekering. Check uw polis voor de geldende voorwaarden en tarieven. U kunt rechtstreeks naar een oefentherapeut, maar een verwijsbrief van de huisarts stellen wij bij kinderen zeker op prijs.

Slaapoefentherapie

Side Bar